System audiowizualny w Salach konferencyjnych - Łódź

Wykonanie kompletnego systemu audiowizualnego w salach konferencyjnych zabytkowego budynku pofabrycznego L. Grohmana, zlokalizowanego na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Założenia:

Naszym zadaniem było wyposażenie tego pięknie zrewitalizowanego obiektu w system nagłośnienia oraz prezentacji, który dopełni funkcjonalność sal konferencyjnych przygotowaną przez projektantów.
W zależności od potrzeb, trzy niezależne sale konferencyjne mogą być połączone w dowolnych proporcjach, aż do utworzenia jednej kilkuset osobowej sali konferencyjnej.

Wykonana przez nas instalacja nagłośnieniowa i prezentacji wielkoformatowej musiała także uwzględniać wszystkie przewidziane funkcje, a więc:
• szkoleniową
• konferencyjną
• nagłośnienia estradowego
• wyświetlania wielkoformatowego

Wszystkie prace na każdym etapie – a więc montaż, instalacja i dobór urządzeń musiały być zaakceptowane nie tylko przez Zamawiającego, ale nadzorujących architektów.

Zastosowane rozwiązania:

Przygotowując rozwiązania mieliśmy na uwadze takie zestawienie urządzeń, które umożliwią stworzenie systemu:
• Funkcjonalnego
• Nowoczesnego
• Łatwego w obsłudze 
• Dobrze wpisanego w wystrój
• Umożliwiającą dalszą jego rozbudowę o zintegrowany system sterowania

Aby zapewnić prostą obsługę systemu audiowizualnego, który na tym etapie nie posiada systemu sterowania, zdecdowano się na zintegrowanie projektora (Optoma Full HD) z ekranem projekcyjnym. Dzięki temu prezentacją multimedialną steruje pilot projektora: jego włączenie / wyłączenie powoduje automatyczne opuszczenie lub podniesienie ekranu.
Sterowanie systemem nagłośnienia, jego pełną funkcjonalnością odbywa się poprzez matrycę audio. Jest ona obsługiwana przez zamontowane w każdej sali konferencyjnej panele sterujące wyposażone w wyświetlacze LCD, które intuicyjnie pozwalają sterować głośnością poszczególnych urządzeń.

 

System audiowizualny w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Nagłośnienie ŁSSE Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna System audiowizualny w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ŁSSE Sala konferencyjna