Informacje Prawne

Informacje Prawne

Polityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies w serwisach Best Audio

1. Niniejsza Polityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Best-Audio:  bestaudio.com.pl, bestau.pl, bestau.com.pl, bestau.eu, nagłośnienia.com.

W Best-Audio szanujemy prywatność osób odwiedzających nasze serwisy. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszych stron. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Best-Audio. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Best-Audio. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

2. Poprzez używanie stron Best-Audio wyrażasz zgodę na używanie "cookies" (ciasteczek) zgodnie z tą Polityką Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies.

Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania ze stron Best-Audio.

Cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” takiego ciasteczka, oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Best-Audio używa cookies w celu szybszego działania stron i łatwiejszego korzystania z nich oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron.

Używając cookies w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Na stronach Best-Audio mogą być używane dwa rodzaje "cookies" – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze stron Best-Audio. "Cookies" stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Korzystając ze Stron Best-Audio możesz otrzymywać cookies pochodzące od współpracujących z Best-Audio podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej informacji na temat tych cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twój komputer. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, uniemożliwiając nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości stron i usług Best-Audio.

3. Strony Best-Audio zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko serwisów WWW firmy Best-Audio

4. Best-Audio z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych Użytkowników i danych osobowych Klientów naszego Serwisu, w tym zabezpieczenie tych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych Klientów naszego sklepu sprawuje administrator tych danych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów serwisu przez Best-Audio jest zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Best-Audio.

Dane osobowe, które podawane są przez rejestrujących się Klientów przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. Ust. nr 133 poz. 833).

Oznacza to, iż nie mają do nich dostępu osoby nie będące związane z Best-Audio oraz dane te nie są przekazywane osobom trzecim, firmom lub organizacjom. Na życzenie Klienta w ramach zgody na przetwarzanie danych osobowych, Best-Audio informuje o trwających promocjach, nowościach w ofercie i innych świadczonych przez nas usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

5. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Regulamin Newslettera

 1. Wydawcą "BestAudio Newsletter" jest firma Best-Audio z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25.
 2. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Best-Audio, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej Newsletterem.
 3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisów www.bestaudio.com.pl, www.bestau.pl, www.bestau.com.pl, www.bestau.eu, www.nagłośnienia.com jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 4. Newsletter zawiera między innymi informacje o produktach, aktualne oferty handlowe, oraz informacje o wydarzeniach dotyczących Best-Audio,
 5. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.bestaudio.com.pl lub www.bestau.pl, www.bestau.com.pl www.bestau.eu, www.nagłośnienia.com:
  1. wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter,
 6. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. Zamówienie Newslettera przez użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty handlowe Best-Audio.
 8. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o nadawcy,
  2. wypełnione pole temat, określające treść przesyłki,
  3. informację o sposobie rezygnowania z usługi.
 9. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości, bądź poprzez rezygnację za pośrednictwem strony internetowej www.bestaudio.com.pl lub www.bestau.pl, www.bestau.com.pl, www.bestau.eu, www.nagłośnienia.com.
 10. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne

1.1. Na podstawie art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), zwanej dalej "Ustawą", BEST - AUDIO niniejszym udostępnia regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem".
1.2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem dostępnej w internecie witryny http://www.bestaudio.com.pl, http://www.bestau.pl, http://bestau.com.pl, http://www.bestau.eu, http://www.nagłośnienia.com
1.3. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili podjęcia czynności związanych ze skorzystaniem z usługi, w szczególności do pobrania stron witryny www, wyszczególnionej w pkt 1.2.
1.4. Niniejszy regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn o których mowa w pkt 1.2. niniejszego Regulaminu, w formie która umożliwia przed zawarciem umowy o świadczenie usług, pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

II. Określenia użyte w Regulaminie

2.1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
2.2. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku BEST - AUDIO, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
2.3. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),
2.4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 2.3,
2.5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
2.6. Usługodawca - firma BEST - AUDIO Włodzimierz Bogdan Pająk z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu, Usług i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Delegatura Górna pod numerem 50378, zwany dalej BEST - AUDIO.
2.7. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3.1. BEST - AUDIO świadczy następujące usługi:
   3.1.1. Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu na żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych na serwerze dostawcy BEST - AUDIO, poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL lub otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferowanych przez BEST - AUDIO produktów i usług,

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

4.1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Usług BEST - AUDIO to:
   - połączenie z siecią internet
   - przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna
   - w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z ich funkcji, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi cookies.
4.2. Usługobiorca może korzystać z Usługi anonimowo, chyba że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych.
4.3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5.1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w momencie wpisania przez Usługobiorcę w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego (URL) wybranych przez niego stron WWW, zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Usługobiorcę ze stron Serwisu.
5.2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego.

6.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych Usług
6.2. Reklamacje prosimy składać pisemnie, listem poleconym na adres: BEST -AUDIO, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6.3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail).
6.4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez BEST - AUDIO. Usługodawca powiadomi składającego reklamację o jej rozpatrzeniu i wynikach listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

7.1. BEST - AUDIO może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, a w szczególności:
   7.1.1. nazwisko i imię Usługobiorcy,
   7.1.2. adres zameldowania na pobyt stały,
   7.1.3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres stały,
   7.1.4. adresy elektroniczne Usługobiorcy
7.2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, BEST - AUDIO może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Usługodawca wyróżnia i oznacza te dane, jako te, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
7.3. BEST - AUDIO może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   7.3.1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 6.1,
   7.3.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
   7.3.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
   7.3.4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
7.4. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Usługobiorcy inne dane dotyczące Usługobiorcy, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez BEST - AUDIO. Dla w/w celów, dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w pkt 6.3, dotyczących korzystania przez usługobiorcę z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną, pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
7.5. Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych usługobiorcy po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z wyjątkiem danych określonych w pkt VI które są:
   7.5.1. niezbędne do rozliczenia usługi
   7.5.2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
   7.5.3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
   7.5.4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
7.6. Usługodawca udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7.7. BEST - AUDIO w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników.
7.8. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisu http://www.bestaudio.com.pl, http://www.bestau.pl, http://bestau.com.pl, http://www.bestau.eu, http://www.nagłośnienia.com
7.9. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności, oraz informacje techniczne o stosowanych na stronach BEST - AUDIO technologiach internetowych znajdują się w Informacjach prawnych stron BEST -AUDIO http://www.bestaudio.com.pl, http://www.bestau.pl, http://bestau.com.pl, http://www.bestau.eu, http://www.nagłośnienia.com

VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw autorskich.

8.1. W przypadku skorzystania z Usługi niezgodnie z niniejszym Regulaminem bądź obowiązującymi przepisami prawa, BEST - AUDIO będzie miało prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. W związku z powyższym BEST - AUDIO powiadomi Usługobiorcę o przetwarzaniu danych osobowych w powyższym celu i wezwie do natychmiastowego zaprzestania niedozwolonych działań.
8.2. BEST -AUDIO udostępniając za pośrednictwem serwisu informacje, przypomina Użytkownikom o konieczności respektowania praw własności intelektualnej.
8.3. Informujemy, że zawarte na naszej stronie internetowej znaki towarowe, dokumenty i inne materiały, w szczególności teksty, grafika, zdjęcia, dźwięki, materiały wideo są chronione prawem autorskim. Wybrane i zastosowane w serwisie treści, a także jego układ, stanowią odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
8.4. Jakiekolwiek użycie materiałów zawartych w serwisie bez zgody ich twórców jest zabronione. Zamieszczenie tych materiałów na stronie internetowej firmy BEST - AUDIO ma charakter informacyjny, a wykorzystanie tych materiałów inne niż określone w niniejszych zasadach, następujące bez pisemnej zgody BEST-AUDIO i podmiotów uprawnionych, stanowi naruszenie prawa.
8.14. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w serwisie materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez BEST - AUDIO lub przez inny uprawniony podmiot.

Ochrona prywatności

Wszelkie teksty oraz informacje w serwisie są chronione prawami autorskimi.
Jakiekolwiek użycie materiałów zawartych w serwisie bez zgody ich twórców jest zabronione. Zamieszczenie tych materiałów na stronie internetowej firmy Best - Audio ma charakter informacyjny a wykorzystanie tych materiałów inne niż określone w niniejszych zasadach, następujące bez zgody pisemnej zgody Best-Audio i podmiotów uprawnionych, stanowi naruszenie prawa.

Przedstawione informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

Ochrona znaków towarowych

Użyte marki, znaki firmowe, zdjęcia są własnością właściwych firm i ich autorów.
Korzystanie z nazwy Best Audio, znaku firmowego do reklamy (lub materiałów pokrewnych) jest zabronione bez pisemnej zgody Best - Audio.