Sala Senatu Rektoratu Politechniki Łódzkiej

System audiowizualny z systemem sterowania w sali Senatu Rektoratu Politechniki Łódzkiej.


Możliwość obsługi dwóch scenariuszy spotkań: nagłośnienia wydarzenia odbywającego się na dużej sali i nagłośnienia dwóch równoległych spotkań, przy podziale sali na dwie części. System audiowizualny obsługiwany jest przy pomocy systemu sterowania oraz połączony z systemem rejestracji dźwięku (obsługa głosowań). Równomierne nagłośnienie sali uzyskano przy pomocy liniowej matrycy audio firmy Bosch.

sala Senatu Rektoratu Politechniki Łódzkiej

sala Senatu Rektoratu Politechniki Łódzkiej

sala Senatu Rektoratu Politechniki Łódzkiej