Świadectwa dopuszczenia CNBOP dla głośników LBC3080/01 i LBC3081/02 firmy Bosch

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. system zainstalowany w obiekcie jako Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) musi posiadać (oprócz certyfikatu) również świadectwo dopuszczenia. Firma Bosch jako pierwsza spełnia surowe wymogi prawne i dotyczące jednocześnie centrali dźwiękowych systemów ostrzegawczych i głośników. Oferta dźwiękowych systemów ostrzegawczych Bosch jest w pełni dostosowana do wymogów określonych polskim prawem. Proces certyfikacji i uzyskanie świadectw dopuszczenia CNBOP na kolejne głośniki potwierdza niezawodność produktów Bosch oraz pozycję lidera na rynku dźwiękowych systemów zabezpieczeń.

Archiwum

UWAGA! Znajdujesz się w zarchiwizowanej części strony. Informacje mogą być nieaktualne. Możesz przejść do strony głównej.