Certyfikat dla systemu Praesideo firmy Bosch

Miło nam jest poinformować Państwa o zakończeniu procesu certyfikacji systemu Praesideo.

W wyniku dokonanych testów okazało się, że wszystkie dotychczasowe elementy systemu Praesideo spełniają nowe, surowsze wymagania CNBOP i cały system w formie skupionej lub rozproszonej może być zgodnie z prawem stosowany w instalacjach DSO. Dodatkowo do konfiguracji dołączył długo oczekiwany wzmacniacz 8x60W stanowiącyuzupełnienie aplikacji o dużej liczbie stref a mniejszej mocy.

 

 

Robert Bosch Sp. z o. o. jest w chwili obecnej jedynym producentem posiadającym dwa systemy DSO: najwyżej ocenianym pod względem funkcjonalności Praesideo oraz Plenabędący alternatywą dla mniejszych obiektów - obydwa z dwoma wymaganymi przez prawo rodzajami certyfikatów:

  • CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z APROBATĄ - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198, poz. 2041)
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA - Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodkatkowo numerem świadectwa

Archiwum

UWAGA! Znajdujesz się w zarchiwizowanej części strony. Informacje mogą być nieaktualne. Możesz przejść do strony głównej.