Akustyka Pomieszczeń

Jak wskazuje doświadczenie i badania, doskonała jakość dźwięku to nie tylko wysokiej jakości sprzęt audio i nagłośnienie - równie duże znaczenie ma akustyka pomieszczenia, w którym dokonujemy odsłuchu. 

Zła akustyka pomieszczenia może znacznie pogorszyć lub nawet uniemożliwić odsłuch.

Pomieszczenie odsłuchowe z punktu widzenia akustyki charakteryzuje się pewnymi właściwościami, które wpływają (korzystnie, bądź nie) na dźwięk. 
Niektóre z tych parametrów, jak np. kształt, wymiary czy użyte materiały nadane są podczas budowy obiektu. 

Istotne są także proporcje pomieszczenia, wzajemne położenie ścian i sufitów (czy są do siebie równoległe). Wielkie znaczenie mają materiały użyte do budowy ścian, oraz rodzaj wykończenia powierzchni, podobnie jak np. usytuowanie różnego typu wnęk, okien, drzwi itp.

Aby zapewnić optymalne warunki odsłuchowe dla danego pomieszczenia należy wykonać najpierw analizę akustyczną przestrzeni odsłuchowej, następnie zaś w zależności od wyników takiej analizy wykonać niezbędnych korekcji.

Analiza akustyczna dokonywana jest różnymi metodami. 
W niektórych przypadkach może być dokonywana symulacja komputerowa różnych parametrów zadanego pomieszczenia. 
Metoda ta jest właściwie jedyną możliwością w przypadku pomieszczeń na etapie projektowania lub budowy - a więc jeszcze fizycznie nie istniejących.

Istnieje możliwość stworzenia wirtualnego odpowiednika badanego pomieszczenia wg. dostarczonych projektów architektonicznych. 
Projekt taki może zawierać elementy wykończeniowe - np. meble, elementy zabudowy itp.

W oparciu o taki wirtualny projekt dokonywane są obliczenia określające parametry akustyczne pomieszczenia, takie jak charakterystyka częstotliwościowa, opóźnienia czy przestrzenny rozkład natężenia dźwięku. W Best-Audio korzystamy z oprogramowania EASE.

Możliwe jest także umieszczenie wybranej konfiguracji głośników (spośród wielu dostępnych a także własnych projektów). 
W takim przypadku możliwe są obliczenia wskazujące optymalne nagłośnienie dla danego pomieszczenia - typ głośników, ich lokalizacja itp.

W przypadku pomieszczeń już istniejących możliwe jest przeprowadzenie analizy zarówno powyższymi metodami, jak i poprzez bezpośrednie pomiary. 
Za pomocą odpowiedniego systemu pomiarowego możliwe jest określenie aktualnej charakterystyki danej przestrzeni.

W zależności od stwierdzonych potrzeb należy przeprowadzić niezbędne korekty - czy to na etapie projektu, czy to w już gotowych pomieszczeniach.

W przypadku pomieszczeń już istniejących możliwe modyfikacje to zastosowanie różnego typu ustrojów akustycznych; dyfuzorów, absorberów, paneli tłumiących i rozpraszających, pułapek basowych, czy też użycie innych materiałów dźwiękochłonnych. Mają one na celu likwidację niepożądanych zjawisk w polu akustycznym, a przez to poprawę akustyki wnętrza.