Rozwiązania dla sądów

W budynkach sądów najczęściej spotykanymi rodzajami pomieszczeń, które należy wyposażyć w systemy audiowizualne są sale rozpraw sądowych, pokoje przesłuchań nieletnich - tzw. niebieskie pokoje oraz sale szkoleniowe i konferencyjne.
Oferta naszej firmy skierowana do sądów dotyczy zaprojektowania, dostarczenia oraz zainstalowania systemów dystrybucji dźwięku i obrazu w wyżej wymienionych pomieszczeniach.
Niemniej jednak, w wykonywanych przez nas instalacjach nie ograniczamy się wyłącznie do wymienionych wcześniej typów pomieszczeń. Jeżeli macie Państwo problem z dziedziny dystrybucji dźwięku lub obrazu prosimy o kontakt, a nasi projektanci znajdą odpowiednie rozwiązanie dla Państwa.


Dobre nagłośnienie sal rozpraw jest złożonym zagadnieniem - zwłaszcza w przypadku dużych sal sądowych.
W dużych salach rozpraw może znajdować się wiele mikrofonów, które powinny być w prosty sposób sterowane i zarządzane.

W oferowanych przez nas systemach audiowizualnych (AV), wszyscy uczestnicy rozprawy, a więc sędziowie, prokuratorzy, obrońcy, świadek oraz oskarżeni mogą otrzymać indywidualny mikrofon.
Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy uczestnik może w prosty i wygodny sposób zabrać głos.
Ponieważ przewodniczący składu sędziowskiego posiada mikrofon o najwyższym priorytecie, przez cały czas zachowuje on kontrolę nad mówcami. Może on w dowolnej chwili odebrać głos, czy w ostateczności odłączyć pozostałe mikrofony.

W celu wezwania świadka protokolant w sali rozpraw w łatwy sposób wywołuje go z korytarza lub specjalnego pokoju dla świadków za pomocą mikrofonu, co usprawnia przebieg rozprawy.

Dodatkowo, zdarza, że sale sądowe mają nie najlepsze warunki akustyczne.
Dlatego, aby uzyskać jak najlepszy efekt z zainstalowanego systemu, do nagłośnienia sal rozpraw stosujemy specjalistyczne głośniki przeznaczone do nagłośnień mowy. Dzięki ich konstrukcji i właściwemu zamontowaniu (odpowiednie kąty pochylenia) uzyskujemy równomierne pokrycie dźwiękiem sali rozpraw i bardzo wysoką zrozumiałość mowy.

W salach rozpraw, w których toczą się procesy podwyższonego ryzyka, często ława oskarżonych jest wyposażona w przegrodę kuloodporną. Aby uniemożliwić oskarżonym sabotaż przebiegu rozprawy montujemy w tej części sali specjalne wandaloodporne elementy systemu nagłośnienia.

Powodem dla którego w salach rozpraw montowane są systemy prezentacji obrazu jest usprawnienie przebiegu procesu, poprzez umożliwienie wygodnego i szybkiego przedstawienia dowodów w sprawie. Dokumenty procesowe, w zależności od ich formy mogą być prezentowane za pomocą wizualizera (dokumenty testowe, zdjęcia, małe przedmioty itp.) lub z wykorzystaniem odtwarzacza DVD, laptopa, odtwarzacza blu-rey itp. W zależności od potrzeb, obraz może być wyświetlany na ekranie projekcyjnym, monitorach LCD, ekranach plazmowych lub na wszystkich tych urządzeniach jednocześnie.
Te same systemy prezentacji obrazu mogą być także wykorzystywane do systemów wideokonferencyjnych. Umożliwiają one przesłuchanie aresztanta, świadka czy biegłego z dowolnego miejsca w Polsce czy na świecie. Rozwiązanie to pozwala znacznie ograniczyć koszty sądowe i eliminuje ryzyko związane z konwojowaniem zeznających osób przebywających w areszcie lub więzieniu.

Nasza firma instaluje również systemy sterowania i integracji urządzeń. Coraz częściej stają się one nieodłącznym elementem systemu audiowizualnego. Za pomocą jednego panelu dotykowego możemy sterować takimi urządzeniami jak np. projektor, ekran, winda do projektora, odtwarzacz DVD, włączać lub wyłączać oświetlenie, sterować żaluzjami.
Dzięki systemowi sterowania obsługa systemu audio-wizualnego staje się bardzo prosta, wręcz intuicyjna.

Ważnym uzupełnieniem jakie oferujemy dla sal rozpraw jest profesjonalne przyłącze dziennikarskie. Tzw. „kostka dziennikarska” umożliwia profesjonalną rejestrację przebiegu rozprawy (lub jej fragmentu) przez dziennikarzy. To urządzenie gwarantuje, iż w przypadku uszkodzenia (nawet celowego) jednego z odbiorników pozostali dziennikarze mogą kontynuowanie niezakłóconą rejestracje.

Jeżeli w sądzie znajduje się pomieszczenie dla świadka koronnego, dodatkowo instalujemy w nich profesjonalne systemy zmiany głosu.
Głos świadka koronnego jest zmieniany tak dalece, że na jego podstawie nie można określić nawet płci osoby mówiącej.

Pragniemy podkreślić, że oferowane przez Best-Audio rozwiązania umożliwiają rejestrację przebiegu rozprawy, gwarantując wysoką jakość nagrania.
Przebieg rozprawy rejestrowany jest np. na kartach pamięci SD, na twardym dysku komputera lub na przenośnym rejestratorze MP3.

Ważną cechą oferowanego przez naszą firmę systemu, jest ich całkowita odporność na zakłócenia pochodzące z telefonów komórkowych oraz praktycznie całkowita bezobsługowość.


Pokój przesłuchań nieletnich – tzw. niebieski pokój (błękitny pokój)czy też Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, jest szczególnym miejscem przeznaczonym do prowadzenia przesłuchań nieletnich świadków i ofiar przemocy.

A oto wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości adresowane do sądów i prokuratur:
Wytyczne w sprawie warunków, jakim powinny podlegać pomieszczenia służące do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków.

Wytyczne określają warunki jakim winny podlegać pomieszczenia służące do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków zapewniające fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo w czasie przesłuchania.


I. Pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków, zwane dalej „pokojem przesłuchań” lokalizowane winno być poza budynkami sądów, prokuratur czy policji.
II. W skład pokoju przesłuchań winny wchodzić:
1) pokój bezpośredniej rozmowy
2) przedpokój, poczekalnia
3) pokój techniczny
4) toaleta/łazienka
III. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie pomieszczeń przedpokoju/poczekalni i toalety/łazienki o których mowa w pkt. II/3, dopuszcza się ich lokalizację poza pomieszczeniem, lecz w tym samym budynku.
IV. O ile pokój przesłuchań znajduje się w budynku policji, prokuratury czy sądu winien mieć odrębne bezkolizyjne wejście.
V. Pokój przesłuchań winien spełniać następujące minimalne warunki:
1) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w meble dostosowane do wieku świadka (od 5 do 18 lat).
2) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób biorących udział w przesłuchaniu z osobami obserwującymi przesłuchanie w pokoju technicznym
3) pokój bezpośredniej rozmowy połączony z pokojem technicznym „lustrem weneckim”.
4) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego służące do utrwalania obrazu umożliwiające ogólny ogląd pokoju i mimiki twarzy świadka.
5) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego utrwalające dźwięk.
6) pokój techniczny wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób obserwujących przebieg przesłuchania z osobami biorącymi w nim udział.
7) wyposażony w jeden system nagrania i odtworzenia nagrania umożliwiający odczytanie zapisu na rozprawie.
8) izolacja akustyczna pokoju gwarantująca dobrą jakość nagrania przesłuchania.
9) wyposażony w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od świadka a w szczególności papier, środki pisarskie, lalki i inne.
VI. Sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów uwzględniony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 06 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów.
VII. Świadkowi bądź jego opiekunowi zapewnione być winno doręczenie informacji zawierającej ofertę pomocy świadczonej ofiarom przestępstw.
Warszawa 15 październik 2007 r.


Przyjazny dziecku pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w roli świadka będzie czuło się komfortowo.

Tworzenie takiego miejsca to aranżacja przestrzeni, dobór odpowiedniego wyposażenia i kolorystyki.
Montowane przez naszą firmę urządzenia w przyjaznym pokoju przesłuchań dzieci (niebieskim pokoju, błękitnym pokoju) charakteryzują się wysokim poziomem dyskrecji. Na pierwszy rzut oka taki pokój wygląda jak każdy inny. Ale tak naprawdę jest wyposażony w zaawansowane urządzenia elektroniczne.

Przeczytaj więcej o Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci


 

Best-Audio oferuje także wykonanie kompleksowych systemów audio-video przeznaczonych dla sal konferencyjnych i szkoleniowych, które znajdują się w sądzie.
W ramach wyposażenia sali nasza firma instaluje systemy prezentacji obrazu i dźwięku.

W montowanych systemach audiowizualnych (systemach AV), obraz w sali szkoleniowej/konferencyjnej prezentowany jest na ekranach projekcyjnych, ekranach LCD lub plazmach. W zależności od rodzaju prezentowanego dokumentu, materiału sygnał wizyjny do systemu wprowadzany jest za pośrednictwem takich urządzeń jak: wizualizer (dokumenty testowe, małe przedmioty, zdjęcia, itp.), odtwarzacz DVD, blu-rey, laptop. Zamontowane w odpowiedniej ilości i wielkości wyświetlacze obrazu – projektory, ekrany, monitory sprawiają, że prezentowane materiały stają się dobrze widoczne dla wszystkich osób znajdujących się w pomieszczeniu a przekazywane treści są lepiej, szybciej przyswajane i zapamiętywane przez słuchaczy.

Uzupełnieniem systemu wizyjnego sali szkoleniowej może być system wideokonferencyjny.
Systemy wideokonferencyjne umożliwiają przeprowadzenie konferencji, szkolenia na odległość.
Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzamy czas na podróże oraz pieniądze.

W salach szkoleniowych i konferencyjnych bardzo ważnym elementem jest odpowiedniej jakości nagłośnienie. Nagłośnienie powinno charakteryzować się wysoką zrozumiałością mowy, równomiernym pokryciem powierzchni odsłuchowej oraz dużą funkcjonalnością.

W salach konferencyjnych gdzie odbywają się narady, a tym samym mamy do czynienia z wieloma mówcami, do nagłośnienia mowy stosujemy systemy konferencyjne. Każda osoba zabierająca głos w dyskusji wyposażona zostaje w pulpit z mikrofonem. Chcąc zabrać głos, aktywuje mikrofon poprzez naciśnięcie przycisku w podstawie pulpitu. Dodatkowo pulpit przewodniczącego zebrania posiada przycisk priorytetu za pomocą którego może on odebrać lub przydzielić głos. Rozwiązanie takie pozwala w prosty sposób zachować porządek w dyskusji. Oferowane przez naszą firmę systemy konferencyjne są bardzo proste w obsłudze oraz całkowicie odporne na wszelkie zakłócenia pochodzące z telefonów komórkowych. Dodatkową zaletą ich stosowania jest możliwość zarejestrowania przebiegu całego zebrania, narady.

Innym rodzajem sal konferencyjnych są sale, gdzie odbywają się konferencje prasowe. W takich pomieszczeniach oprócz opisanego wyżej systemu konferencyjnego dostarczamy oraz montujemy profesjonalne przyłącza dziennikarskie a także systemy mikrofonów bezprzewodowych zintegrowane z systemem konferencyjnym oraz nagłośnieniem ogólnym sali. Osoby biorące udział w konferencji, zasiadają przy stole prezydialnym wyposażone w pulpity mikrofonowe. Dziennikarze zadają im pytania za pośrednictwem mikrofonów bezprzewodowych.
W celu zarejestrowania wypowiedzi, dziennikarze podłączają swoje rejestratory do systemu nagłośnienia za pomocą przyłącza dziennikarskiego (kostki dziennikarskiej). Urządzenie to gwarantuje, iż w przypadku uszkodzenia jednego z odbiorników (rejestratorów) pozostali mogą kontynuowanie niezakłóconą rejestracje przebiegu konferencji prasowej.

Tak jak w przypadku sal sądowych również w ramach wyposażenia sal szkoleniowych, konferencyjnych możemy zamontować systemy sterowania i integracji urządzeń. Możemy wówczas za pomocą jednego panelu dotykowego sterować pracą wielu urządzeń. Dzięki systemowi sterowania obsługa całego systemu prosta, wręcz intuicyjna.