Rozwiązania dla sądów - Niebieskie (błękitne) pokoje przesłuchań

Pokój przesłuchań nieletnich – tzw. niebieski pokój (błękitny pokój)czy też Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci, jest szczególnym miejscem przeznaczonym do prowadzenia przesłuchań nieletnich świadków i ofiar przemocy.

A oto wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości adresowane do sądów i prokuratur:
Wytyczne w sprawie warunków, jakim powinny podlegać pomieszczenia służące do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków.

Wytyczne określają warunki jakim winny podlegać pomieszczenia służące do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków zapewniające fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo w czasie przesłuchania.


I. Pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków, zwane dalej „pokojem przesłuchań” lokalizowane winno być poza budynkami sądów, prokuratur czy policji.
II. W skład pokoju przesłuchań winny wchodzić:
1) pokój bezpośredniej rozmowy
2) przedpokój, poczekalnia
3) pokój techniczny
4) toaleta/łazienka
III. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie pomieszczeń przedpokoju/poczekalni i toalety/łazienki o których mowa w pkt. II/3, dopuszcza się ich lokalizację poza pomieszczeniem, lecz w tym samym budynku.
IV. O ile pokój przesłuchań znajduje się w budynku policji, prokuratury czy sądu winien mieć odrębne bezkolizyjne wejście.
V. Pokój przesłuchań winien spełniać następujące minimalne warunki:
1) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w meble dostosowane do wieku świadka (od 5 do 18 lat).
2) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób biorących udział w przesłuchaniu z osobami obserwującymi przesłuchanie w pokoju technicznym
3) pokój bezpośredniej rozmowy połączony z pokojem technicznym „lustrem weneckim”.
4) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego służące do utrwalania obrazu umożliwiające ogólny ogląd pokoju i mimiki twarzy świadka.
5) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego utrwalające dźwięk.
6) pokój techniczny wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób obserwujących przebieg przesłuchania z osobami biorącymi w nim udział.
7) wyposażony w jeden system nagrania i odtworzenia nagrania umożliwiający odczytanie zapisu na rozprawie.
8) izolacja akustyczna pokoju gwarantująca dobrą jakość nagrania przesłuchania.
9) wyposażony w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od świadka a w szczególności papier, środki pisarskie, lalki i inne.
VI. Sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów uwzględniony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 06 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów.
VII. Świadkowi bądź jego opiekunowi zapewnione być winno doręczenie informacji zawierającej ofertę pomocy świadczonej ofiarom przestępstw.
Warszawa 15 październik 2007 r.


Przyjazny dziecku pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w roli świadka będzie czuło się komfortowo.

Tworzenie takiego miejsca to aranżacja przestrzeni, dobór odpowiedniego wyposażenia i kolorystyki.
Montowane przez naszą firmę urządzenia w przyjaznym pokoju przesłuchań dzieci (niebieskim pokoju, błękitnym pokoju) charakteryzują się wysokim poziomem dyskrecji. Na pierwszy rzut oka taki pokój wygląda jak każdy inny. Ale tak naprawdę jest wyposażony w zaawansowane urządzenia elektroniczne.

Przeczytaj więcej o Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Dzieci