Rozwiązania dla sądów - Sale szkoleniowe i konferencyjne

 

Best-Audio oferuje także wykonanie kompleksowych systemów audio-video przeznaczonych dla sal konferencyjnych i szkoleniowych, które znajdują się w sądzie.
W ramach wyposażenia sali nasza firma instaluje systemy prezentacji obrazu i dźwięku.

W montowanych systemach audiowizualnych (systemach AV), obraz w sali szkoleniowej/konferencyjnej prezentowany jest na ekranach projekcyjnych, ekranach LCD lub plazmach. W zależności od rodzaju prezentowanego dokumentu, materiału sygnał wizyjny do systemu wprowadzany jest za pośrednictwem takich urządzeń jak: wizualizer (dokumenty testowe, małe przedmioty, zdjęcia, itp.), odtwarzacz DVD, blu-rey, laptop. Zamontowane w odpowiedniej ilości i wielkości wyświetlacze obrazu – projektory, ekrany, monitory sprawiają, że prezentowane materiały stają się dobrze widoczne dla wszystkich osób znajdujących się w pomieszczeniu a przekazywane treści są lepiej, szybciej przyswajane i zapamiętywane przez słuchaczy.

Uzupełnieniem systemu wizyjnego sali szkoleniowej może być system wideokonferencyjny.
Systemy wideokonferencyjne umożliwiają przeprowadzenie konferencji, szkolenia na odległość.
Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzamy czas na podróże oraz pieniądze.

W salach szkoleniowych i konferencyjnych bardzo ważnym elementem jest odpowiedniej jakości nagłośnienie. Nagłośnienie powinno charakteryzować się wysoką zrozumiałością mowy, równomiernym pokryciem powierzchni odsłuchowej oraz dużą funkcjonalnością.

W salach konferencyjnych gdzie odbywają się narady, a tym samym mamy do czynienia z wieloma mówcami, do nagłośnienia mowy stosujemy systemy konferencyjne. Każda osoba zabierająca głos w dyskusji wyposażona zostaje w pulpit z mikrofonem. Chcąc zabrać głos, aktywuje mikrofon poprzez naciśnięcie przycisku w podstawie pulpitu. Dodatkowo pulpit przewodniczącego zebrania posiada przycisk priorytetu za pomocą którego może on odebrać lub przydzielić głos. Rozwiązanie takie pozwala w prosty sposób zachować porządek w dyskusji. Oferowane przez naszą firmę systemy konferencyjne są bardzo proste w obsłudze oraz całkowicie odporne na wszelkie zakłócenia pochodzące z telefonów komórkowych. Dodatkową zaletą ich stosowania jest możliwość zarejestrowania przebiegu całego zebrania, narady.

Innym rodzajem sal konferencyjnych są sale, gdzie odbywają się konferencje prasowe. W takich pomieszczeniach oprócz opisanego wyżej systemu konferencyjnego dostarczamy oraz montujemy profesjonalne przyłącza dziennikarskie a także systemy mikrofonów bezprzewodowych zintegrowane z systemem konferencyjnym oraz nagłośnieniem ogólnym sali. Osoby biorące udział w konferencji, zasiadają przy stole prezydialnym wyposażone w pulpity mikrofonowe. Dziennikarze zadają im pytania za pośrednictwem mikrofonów bezprzewodowych.
W celu zarejestrowania wypowiedzi, dziennikarze podłączają swoje rejestratory do systemu nagłośnienia za pomocą przyłącza dziennikarskiego (kostki dziennikarskiej). Urządzenie to gwarantuje, iż w przypadku uszkodzenia jednego z odbiorników (rejestratorów) pozostali mogą kontynuowanie niezakłóconą rejestracje przebiegu konferencji prasowej.

Tak jak w przypadku sal sądowych również w ramach wyposażenia sal szkoleniowych, konferencyjnych możemy zamontować systemy sterowania i integracji urządzeń. Możemy wówczas za pomocą jednego panelu dotykowego sterować pracą wielu urządzeń. Dzięki systemowi sterowania obsługa całego systemu prosta, wręcz intuicyjna.