Rozwiązania dla urzędów - Systemy nagłośnieniowe sal szkoleniowych

System nagłośnieniowy sali szkoleniowej- dzięki temu systemowi, jedna lub kilka osób może przeprowadzić szkolenie lub prezentację, natomiast pozostałe osoby zgromadzone na sali są słuchaczami. Ilość mikrofonów jest dowolna, (mogą być w wersji ręcznej lub nagłownej, przewodowe lub bezprzewodowe). System ten umożliwia także przyłączenie źródła dźwięku zewnętrznego, np. laptop, odtwarzacz mp3/DVD/CD lub inne wg potrzeb.
System ten może być także zintegrowany z systemem prezentacji video, dzięki czemu możliwe będzie wyemitowanie np. prezentacji multimedialnej, filmu z laptopa, odtwarzacza DVD lub innych nośników multimedialnych.

Sala szkoleniowa może służyć także do przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami, gdzie mikrofon bezprzewodowy ręczny jest przekazywany pomiędzy uczestnikami chcącymi zadać pytanie osobom prowadzącym. Dźwięk z takiego spotkania może być także rejestrowany.

Do nagłośnienia obiektów tego typu stosujemy tylko specjalistyczne głośniki przeznaczone do nagłośnienia mowy. Dzięki ich konstrukcji i właściwemu zamontowaniu (odpowiednie kąty pochylenia) uzyskujemy równomierne pokrycie dźwiękiem i bardzo wysoką zrozumiałość mowy.

Cechy systemu nagłośnieniowego sali szkoleniowej:

  • możliwość przyłączenia źródła dźwięku zewnętrznego
  • możliwość integracji z systemem prezentacji video
  • równomierne pokrycie dźwiękiem i bardzo wysoka zrozumiałość mowy