Rozwiązania dla urzędów - Systemy konferencyjne dla Urzędów

System konferencyjny- dzięki temu rozwiązaniu, każdy uczestnik konferencji może w prosty i wygodny sposób zabrać głos w dyskusji poprzez indywidualny mikrofon, przy czym kontrolę nad przebiegiem spotkania sprawuje przewodniczący (lub osoba wyznaczona) posiadająca mikrofon o najwyższym priorytecie (może on min.:  w dowolnym momencie odebrać głos lub przyznać prawo głosu określonej liczbie mówców).

Oferowany system umożliwia także rejestrację przebiegu spotkania (np. na kartach pamięci SD, dyskach komputerowych lub na przenośnych rejestratorach mp3). Ważną cechą oferowanych systemów konferencyjnych jest ich całkowita odporność na zakłócenia pochodzące z telefonów komórkowych a także na sprzężenia akustyczne pojawiające się w systemach tego typu.

Uzupełnieniem systemu konferencyjnego jest możliwość przeprowadzenia głosowania (jawnego lub niejawnego) oraz prezentacji wyników głosowania na tablicy. Oferowane przez nas systemy konferencyjne mogą być w wersji przewodowej lub bezprzewodowej.

Dodatkowo system konferencyjny może być zintegrowany z systemem nagłośnieniowym sali konferencyjnej a także możliwe jest podłączenie do systemu profesjonalnego przyłącza dziennikarskiego, tzw. "kostki" dziennikarskiej. "Kostka" dziennikarska pozwala na rejestrację przebiegu spotkania przez dziennikarzy na ich przenośnych rejestratorach. Urządzenie to gwarantuje, że w przypadku uszkodzenia jednego z rejestratorów, pozostałe mogą nadal funkcjonować bez zakłóceń.

Cechy systemu konferencyjnego:

  • wbudowany rejestrator umożliwiający wysokiej jakości, zrozumiały zapis przebiegu spotkania
  • odporność na zakłócenia pochodzące z telefonów komórkowych
  • odporność na  sprzężenia akustyczne
  • możliwość przeprowadzenia głosowania (jawnego lub niejawnego) oraz prezentacji wyników głosowania na tablicy
  • wersja przewodowa lub bezprzewodowa
  • możliwość integracji z systemem nagłośnieniowym sali konferencyjnej
  • możliwość podłączenia profesjonalnego przyłącza dziennikarskiego, tzw. "kostki" dziennikarskiej