Polycom Mostek wideokonferencyjny MGC

Jeśli możliwość prowadzenia pojedynczej wideokonferencji z kilkoma osobami to za mało, rozwiązaniem jest mostek wideokonferencyjny MGC Polycom, który:

  • zapewnia zupełną swobodę prowadzenia wideo i audiokonferencji;
  • możliwość prowadzenia wielu jednoczesnych konferencji wieloosobowych, korzystając z dowolnych dostępnych mediów: IP, ISDN, VoIP, PSTN;
  • możliwość jednoczesnej prezentacji danych z komputera, widząc równocześnie swoich rozmówców oraz samemu będąc widzianym.

 

Dzięki obsłudze wszystkich, także najnowszych protokołów komunikacyjnych, mostki MGCsą uniwersalną platformą, za pomocą której możliwe jest łączenie w wideokonferencji uczestników korzystających z oprogramowania na PC - PVX, z dużymi systemami klasy VSX8000. Zastosowanie mostka MGC umożliwia także budowanie zintegrowanych systemów, gdzie wideokonferencję można zainicjować kliknięciem myszy.

 

  • Transcoding video - technologiczna doskonałość Polycom. Transkodowaniewideo w mostkach MGC Polycom zapewnia optymalną jakość połączeń audio i video. Jest funkcją łączenia w jednej wideokonferencji połączeń o różnych prędkościach "w locie" dekodując sygnał i dostosowując go do możliwości transmisyjnych oraz medium każdego z uczestników wideokonferencji. Funkcjonalność dostępna tylko w mostkach Polycom, programowe mostki w terminalach VSX umożliwiają zestawianie wideokonferencji wielopunktowych tylko z takimi samymi prędkościami połączeń.
  • Ciągła obecność - Wszyscy uczestnicy wideokonferencji realizowanej za pomocą mostka MGC Polycom są stale widoczni dla siebie nawzajem, ograniczeniem jest tylko wielkość wyświetlacza: maksymalnie na jednym ekranie można wyświetlić 16 okien, elastycznie dopasowując rozmiar okien rozmówców oraz prezentowanych danych. Każdy obraz można opatrzyć informacjami dodatkowymi: nazwiskiem rozmówcy, nazwą jego lokalizacji, wybranym obramowaniem i kolorem tła - tworząc warunki spotkania gdzie technologia nie rozprasza uczestników.
  • Polycom Click & View - Unikalny interfejs użytkownika Polycom Click & View umożliwia stworzenie gotowych profili na terminalach w zdalnych lokalizacjach, dzięki czemu nawiązanie konferencji sprowadza się do wybrania pilotem jednej z wcześniej przygotowanych pozycji na ekranie. Dzięki prostocie obsługi i intuicyjnemu interfejsowi można przygotować system tak, aby nie było wymagane szkolenie z jego obsługi.