Nowy Bosch Praesideo w wersji 3.3

Firma Bosch wprowadza nowy system Praesideo w wersji 3.3

  • Przyszłościowy dźwiękowy system ostrzegawczy
  • Poszerzona funkcjonalność
  • Szeroki zakres zastosowań w dużych i średniej wielkości projektach

Bosch Security Systems przedstawia pierwszy dźwiękowy system ostrzegawczy w pełni zgodny z nowymi normami bezpieczeństwa EN 54-16 i ISO 7240-16, czego potwierdzeniem jest certyfikat TÜV.

Od momentu wprowadzenia do oferty, cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch stanowi swoisty wzorzec na rynku dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Jego funkcjonalność od początku obejmowała większość wymagań zawartych obecnie w nowych normach EN 54-16 i ISO 7240-16. W celu zapewnienia pełnej zgodności z wymienionymi normami, firma Bosch wprowadziła wersję 3.3 oprogramowania.

Nowa wersja 3.3 rozszerzyła funkcjonalność systemu o nowe wskaźniki stanu stref. Sygnalizują one stan uszkodzenia podczas wystąpienia awarii urządzenia lub okablowania, która uniemożliwia zaadresowanie danej strefy. Pozostałe dodatkowe funkcje odnoszą się do dźwiękowych systemów ostrzegawczych, wyjść do urządzeń sygnalizacji pożaru oraz zarządzania ewakuacją. Ulepszono także kompatybilność elektromagnetyczną systemu. Dzięki tym usprawnieniom sprzęt i oprogramowanie całkowicie spełniają obowiązkowe i opcjonalne wymagania norm EN 54 oraz ISO 7240.

Zgodność z normami EN 54-16 i ISO 7240-16 została potwierdzona przez niezależną niemiecką organizację certyfikującą TÜV. Już wcześniej, na podstawie rozbudowanych, niezależnych testów, przyznała ona certyfikaty zgodności z normami EN 60849 i IEC 60849 urządzeniom, oprogramowaniu oraz procesowi produkcji systemu Praesideo.

Normy EN 54-16 i ISO 7240-16 opisują wymagania, metody testowe i kryteria wydajności elementów związanych z nadawaniem komunikatów w systemach sygnalizacji pożaru. Europejskie i międzynarodowe standardy wywodzące się z tych wymagań mają znacząco kształtować rynek dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Nadrzędnym celem wspomnianych norm jest potwierdzenie, że dźwiękowe systemy ostrzegawcze i urządzenia sygnalizacyjne zapewniają możliwie najlepszą komunikację z użytkownikami, instalatorami, osobami znajdującymi się w chronionym obszarze oraz brygadami straży pożarnej. Istotne jest również zapewnienie bezkompromisowej dostępności i nadzoru systemu.

Znaczącą rolę na rynku dźwiękowych systemów ostrzegawczych odegra norma EN 54-16, która zastąpi w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązujące aktualnie normy. Z uwagi na zakończony już proces certyfikacji sieci Praesideo, Bosch oczekuje, iż zmiana ta przyczyni się do dalszego rozszerzenia udziałów firmy w światowym rynku dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Archiwum

UWAGA! Znajdujesz się w zarchiwizowanej części strony. Informacje mogą być nieaktualne. Możesz przejść do strony głównej.