• integrate
 • innovate
 • experience
 • creative
Loaded

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – powiedz o tym głośno!

Życie i zdrowie ludzkie są najważniejsze – to oczywiste! Dlatego gdy dochodzi lub może dojść do bezpośredniego zagrożenia na terenie jakiegoś obiektu, liczy się czas reakcji, jednoznaczność informacji i prawidłowa organizacja ewakuacji. Aby zminimalizować ewentualne ryzyka, konieczne jest zainstalowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), który właściwie zareaguje na niebezpieczne zdarzenie w odpowiednim momencie.

Sprawdź, czy w Twoim obiekcie musi zostać zainstalowany DSO?

Część obiektów budowlanych – zgodnie z prawem – musi mieć założony system ostrzegania. Kwestię obowiązkowej instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z w/w normą obligatoryjnemu wyposażeniu w DSO podlegają następujące typy obiektów:

 • jednokondygnacyjne budynki handlowe lub wystawowe o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000 m2,
 • wielokondygnacyjne budynki handlowe lub wystawowe o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2,
 • sale widowiskowe i sportowe przekraczające 1500 miejsc,
 • kina i teatry przekraczające 600 miejsc,
 • szpitale, sanatoria, domy pomocy społecznej o określonej ilości łóżek,
 • budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe,
 • hotele i motele posiadające ponad 200 miejsc noclegowych,
 • budynki zamieszkania zbiorowego,
 • garaże podziemne,
 • stacje metra (kolei podziemnych),
 • dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

Strzeżonego Bestau strzeże!

Projektujemy Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze indywidualnie dla każdego obiektu, pamiętając o różnej specyfice budynków. To oznacza, że dajemy możliwość kierowania  automatycznych komunikatów alarmowych do różnych stref budynku dzięki kilku strefom nagłośnienia. W razie potrzeby zapewniamy także możliwość komunikacji z centralą przeciwpożarową lub/i bezpośrednie połączenie ze strażą pożarną.

Ale to nie wszystko… Zaimplementowane rozwiązanie DSO możesz wykorzystywać nie tylko jako medium alarmujące o wykryciu zagrożenia, ale również jako nagłośnienie lokalne wykorzystywane do informowania, odtwarzania muzyki, czy nadawania reklam. 

Pamiętaj, że wszystko co robimy, tworzymy z myślą o tobie, dlatego – oprócz markowych urządzeń – zapewnimy ci kompleksowy serwis kliencki, oferując: przygotowanie projektu systemu, dostarczenie materiałów instalacyjnych, montaż tras przewodowych, programowanie, uruchomienie systemu, testy kontrolne oraz szkolenie z obsługi. O innych formach gwarancji porozmawiamy indywidualnie – przy kawie.