• integrate
  • innovate
  • experience
  • creative
Loaded

Przyjazny pokój przesłuchań dzieci

Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci. Technika audio-video w służbie zapewnienia fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa najmłodszych.

Od pewnego czasu przesłuchania dzieci mogą odbywać się jedynie w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach zwanych również „niebieskimi pokojami”. Aby umożliwić zgromadzenie odpowiedniej jakości wiarygodnego materiału dowodowego, oprócz przyjaznego wyglądu pokoju lokum, znaczenie ma zainstalowany i wykorzystywany sprzęt rejestrujący.

Miejsce przesłuchania odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu od dzieci spójnych i wiarygodnych informacji. Psychologowie są pewni, że pomieszczenie przyjazne dziecku zmniejsza lęk i bezradność wynikające z faktu uczestnictwa w procedurach prawnych.

Przyjazny pokój przesłuchań dzieci stanowią tak naprawdę dwa połączone ze sobą pomieszczenia. Pierwszy z nich gwarantuje prowadzenie przesłuchania wyłącznie przez sędziego w towarzystwie psychologa, przy jednoczesnej możliwości uczestniczenia w procedurze innych osób (prokurator, adwokat oskarżonego) przebywających w osobnym pomieszczeniu. Możliwość tę zapewnia bezpośrednia transmisja przebiegu przesłuchania na ekranie monitora oraz system komunikacji bezprzewodowej pomiędzy pokojami.

Dostarczamy sprzęt audio-video wykorzystywany w „błękitnych pokojach”

W celu zagwarantowania realizacji potrzeb wymiaru sprawiedliwości wyposażamy pokoje przesłuchań w wysokiej klasy rozwiązania techniczne oparte na rozwiązaniach sieciowych:

  • kamery zapisujące obraz w całym pokoju przesłuchań, potwierdzające, kto bezpośrednio brał udział w przesłuchaniu,
  • kamery rejestrujące indywidualne zachowania dziecka (zapis reakcji, ruchów gestykulacji, mimiki),
  • mikrofony z procesorami które wspomagają ich pracę, które są tak ustawione, aby rejestrowały dźwięk z każdego miejsca pokoju,
  • rejestratory umożliwiające zapis transmisji na karcie SD lub pamięci USB flash.

Wykorzystywane urządzenia rejestrujące nie są w żaden sposób ukrywane przed dzieckiem i jednocześnie ich wygląd oraz kolorystyka nie rozpraszają jego uwagi.

Wyposażamy pokój techniczny

Pokój techniczny, w którym przebywają pozostali uczestnicy przesłuchania również jest wyposażony w odpowiednie urządzenia techniczne, które pozwalają na bezpośrednią obserwację przebiegu przesłuchania oraz zapewniają BEZPRZEWODOWĄ komunikację z sędzią  i biegłym psychologiem przebywającymi w pokoju przesłuchań.

W pomieszczeniu technicznym instalujemy sprzęt umożliwiający rejestrowanie pytań uczestników, urządzenia głośnikowe przekazujące sygnał z pokoju przesłuchań oraz pulpit mikrofonowy.

Wszystkie wykorzystywane urządzenia podglądu i rejestracji przebiegu przesłuchania zapewniają wysoką zrozumiałość mowy (dźwięków) oraz bardzo dobrą rozdzielczość zapisywanego obrazu, tak aby móc zostać zaprezentowane/odtworzone podczas procesu sądowego i stanowić dowód w sprawie.

Aby zapewnić wysoką jakość dźwięku, nie stosujemy urządzeń, które rejestrują w kompresji G.711 o paśmie przenoszenia do 4kHz, ponieważ jest to jakość porównywalna do jakości rozmowy telefonicznej w starych telefonach analogowych.

Misja – certyfikacja

Jesteśmy pewni naszych rozwiązań, dlatego gwarantujemy, że wybrany i zainstalowany przez nas sprzęt spełnia rygorystyczne standardy dotyczące przyznawania Certyfikatu Przyjaznego Pokoju Przesłuchań, a jakość uzyskanego materiału audiowizualnego pozwoli na rzetelne przeprowadzenie postępowania sądowego.