• integrate
 • innovate
 • experience
 • creative
Loaded

Wyposażenie pokoi przesłuchań w sprzęt audio-video

Wyposażenie przyjaznych pokoi przesłuchań

W 2007 roku Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje) we współpracy z Koalicją na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci sformułowało standardy miejsca przesłuchiwania dzieci, które powinien spełniać Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci. Standardy te określają wymogi lokalowe i techniczne oraz uwzględniają psychologiczne potrzeby dziecka i wymogi wymiaru sprawiedliwości związane z procedurą prowadzenia przesłuchań. Pokoje, które spełnią te standardy otrzymują certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Fundacji Dzieci Niczyje.

Głównym celem opracowania i popularyzowania standardów pokoi przesłuchań małoletnich świadków ( tzw. niebieskie pokoje, błękitne pokoje) jest zapewnienie dzieciom, które są najczęściej ofiarami wykorzystywania i przemocy, przyjaznych warunków przesłuchania.  Takich warunków, które pozwolą na zminimalizowanie stresu dziecka oraz zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego. Tzw. niebieski pokój pozwala przesłuchiwać dzieci w warunkach prawie domowych. Nie ma w nim krat ani biurek, są za to zabawki, książeczki i stolik przy którym dzieci mogą usiąść i spokojnie porozmawiać.


Przyjazny pokój przesłuchań

stanowią tak naprawdę dwa pomieszczenia. W pierwszym prowadzone jest przesłuchanie dziecka (lub osoby dorosłej) z udziałem psychologa i sędziego. W drugim pokoju, tzw. technicznym, mogą znajdować się inne osoby biorące udział w procedurze, jak adwokat czy prokurator oraz ew. technik obsługujący rejestrującą przesłuchanie aparaturę audio-video, mikrofon i głośniki.
Pomiędzy pomieszczeniami może być zamontowane lustro weneckie. Nie jest ono jednak wymagane jeśli (np. na ekranie telewizora) jest możliwość obserwacji z pokoju technicznego tego, co dzieje się w pokoju przesłuchań.

Montowane przez naszą firmę urządzenia w przyjaznym pokoju przesłuchań (niebieskim pokoju, błękitnym pokoju) charakteryzują się wysokim poziomem dyskrecji. Na pierwszy rzut oka taki pokój wygląda jak każdy inny. Ale tak naprawdę jest wyposażony w zaawansowane urządzenia elektroniczne.

Techniczne wyposażenie pokoi przesłuchań to:

 • kamery  rejestrujące  przesłuchanie  (cały  pokój przesłuchań  oraz  zapis  gestykulacji,  mimiki  i  ruchów dziecka);
 • mikrofony;
 • sprzęt umożliwiający rejestrację audio-wideo przebiegu przesłuchania na dwóch nośnikach;
 • słuchawki dla sędziego i biegłego psychologa;
 • mikrofony  dla  osób  znajdujących  się  w  pokoju technicznym;
 • sprzęt umożliwiający rejestrowanie pytań uczestników czynności procesowej przebywających w pokoju technicznym

Kamery i mikrofony wbrew ogólnym opiniom nie są specjalnie ukrywane. Doświadczenie wskazuje, że dzieci szybko przyzwyczajają się do obecności tych przedmiotów w pomieszczeniu, przestają zwracać na nie uwagę. Tak więc niepotrzebne, a nawet niewskazane jest ukrywanie kamer czy mikrofonów. Zarejestrowane przesłuchanie może  być w łatwy i szybki sposób nagrane na dowolny nośnik pamięci i dołączone jako dowód w sprawie.

Pomieszczenie drugie przeznaczone jest dla osób dorosłych, które uczestniczą w procedurze prawnej. Jest odpowiednio oświetlone oraz wyposażone w aparaturę audio-video.
Obserwacja przebiegu przesłuchiwania  odbywa się za pośrednictwem wysokiej jakości kamer, po to żeby można było dostrzec nawet najmniejszą reakcję. Dodatkowo, system umożliwia dwustronną komunikację między prowadzącymi przesłuchanie i osobami z pokoju technicznego. Aby umożliwić osobom w tym pokoju zadawanie pytań,  osoba przesłuchująca ma w uchu mikrosłuchawkę, w której może słyszeć pytania i sugestie ze strony obserwatorów.

System podglądu i rejestracji przebiegu przesłuchania zapewnia wysoką zrozumiałość mowy (dźwięków) oraz dobrą rozdzielczość zapisywanego obrazu.  Format w jakim zapisywany jest materiał dźwiękowy i wizualny jest zgodny ze sprzętem dostępnym na salach rozpraw. Rejestracja nagrań odbywa się na dwóch różnych nośnikach.

Informacja o istnieniu i potrzebie korzystania z przyjaznych pokoi przesłuchań ( niebieskich pokoi, błękitnych pokoi),powinna być powszechna w prawniczym świecie. Zarówno prokuratorzy, jak i adwokaci powinni dążyć, by czynności procesowe zwłaszcza z udziałem dzieci odbywały się wyłącznie w takich pomieszczeniach. Takie działania to mniejszy stres dla dziecka, a także bezstronny i wiarygodny materiał dowodowy.


Standardy miejsca przesłuchiwania dzieci, które powinien spełniać Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci

Głównym celem opracowania i popularyzowania standardów pokoi przesłuchań dzieci jest zapewnienie dzieciom – ofiarom wykorzystywania i przemocy przyjaznych warunków przesłuchania, które pozwolą na zminimalizowanie stresu dziecka oraz zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego. Podstawowym warunkami, które muszą spełnić instytucje i placówki, by prowadzone przez nie pokoje przesłuchań uznane były za przyjazny pokój przesłuchań dzieci, to odpowiedni, przyjazny dziecku lokal dostosowany do potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienie dziecku i jego opiekunom wsparcia i informacji o pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej.

Lokal taki musi spełniać następujące warunki:

1. Zdolności organizacyjne: Pokój przesłuchań dzieci prowadzony jest przez jednostkę posiadającą osobowość prawną, która zapewnia jego administrowanie.

2. Pomieszczenie przyjazne dziecku: Jednostka ta dysponuje wygodnym, zapewniającym poczucie prywatności, wyposażonym zgodnie z potrzebami dziecka lokalem w celu zapewnienia dzieciom fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa w czasie przesłuchania.

W szczególności lokal ten:

 • Zapewnia prowadzenie przesłuchania dziecka wyłącznie przez sędziego z udziałem psychologa, przy jednoczesnej możliwości uczestniczenia w przesłuchaniu innych osób (prokurator, adwokat oskarżonego, oskarżyciel posiłkowy i in.), przebywających w odrębnym pomieszczeniu. Możliwość tę zapewnia szyba wenecka pomiędzy pomieszczeniami i/lub bezpośrednia transmisja przebiegu przesłuchania oraz system komunikacji pomiędzy pokojami;
 • Zapewnia możliwość oczekiwania dziecka na przesłuchanie w przyjaznym miejscu, do którego nie ma wstępu oskarżony. Poczekalnia wyposażona jest w sposób zapewniający dziecku możliwość aktywnego spędzenia czasu oczekiwania (zabawki, książeczki, czasopisma, kredki itp.). Nie ma w niej natomiast materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat przemocy i wykorzystywania seksualnego;
 • Zapewnia dziecku intymność poprzez wyciszenie drzwi pomiędzy pokojem przesłuchań a innymi/i pomieszczeniem/ami;
 • Utrzymany jest w stonowanej, pastelowej kolorystyce;
 • Umeblowany jest w sposób zapewniający komfortowe przebywanie w nim młodszym i starszym dzieciom (stoliki i krzesła w dwóch rozmiarach, kanapa lub fotel, miękka wykładzina);
 • Wyposażony jest w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od dziecka (kredki, papier, lalki, pacynki i in.), które nie są bezpośrednio dostępne dla dziecka.

3. Przesłuchanie dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości: W pomieszczeniu możliwa jest rejestracja przesłuchania, dzięki której jego przebieg może być odtworzony na rozprawie głównej. Zapewniona jest również możliwość komunikowania się osób uczestniczących w przesłuchaniu (prokurator, adwokat oskarżonego) z sędzią i psychologiem w celu przekazywania im pytań, które mają zostać zadane dziecku.

W celu zagwarantowania realizacji ww. potrzeb wymiaru sprawiedliwości pokój przesłuchań powinien być wyposażony w:

 • Kamerę/y rejestrującą/e przesłuchanie (cały pokój + zachowania i reakcje dziecka);
 • Mikrofon/y rejestrujący/e dźwięk;
 • Sprzęt umożliwiający rejestrację audiovideo przebiegu przesłuchania na dwóch nośnikach;
 • Mikrofon w pokoju sąsiadującym z pokojem, gdzie przesłuchiwane jest dziecko oraz
 • Słuchawki dla sędziego i psychologa.

4. Informacja na temat oferty pomocy i wsparcie dziecka – ofiary i jego opiekunów: Zagwarantowanie opiekunom dziecka wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej jest niezbędną częścią oferty Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dziecka. Informacja taka dotyczy oferty pomocy świadczonej przez jednostkę prowadzącą pokój przesłuchań lub przez inne współpracujące ośrodki. Opiekun każdego przesłuchiwanego dziecka otrzymuje pisemną informację nt. takiej oferty.

 
Przyjazne Pokoje Przesłuchań posiadające certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości :

 

 1. Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom w Bytomiu
 2. Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie – UTRACIŁ
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
 4. Sąd Rejonowy w Chorzowie
 5. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
 6. Sąd Rejonowy w Myśliborzu
 7. Sąd Rejonowy w Sejnach
 8. Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie- UTRACIŁ
 9. Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” w Warszawie
 10. Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
 11. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
 12. Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
 13. Sąd Rejonowy w Gryficach – UTRACIŁ
 14. Komenda Miejska Policji w Świnoujściu
 15. Komenda Powiatowa Policji w Łobzie- UTRACIŁ
 16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Płocku
 17. Sąd Rejonowy w Mielcu
 18. Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
 19. Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach – UTRACIŁ
 20. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
 21. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
 22. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
 23. Komenda Powiatowa Policji w Suwałkach
 24. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 25. Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
 26. Komenda Miejska Policji w Lublinie
 27. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
 28. Sąd Rejonowy w Jaworze
 29. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
 30. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie
 31. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
 32. Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Homini” w Grudziądzu
 33. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
 34. Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych PZOZ w Gdańsku
 35. Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu
 36. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim
 37. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
 38. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Ośrodek Inerwencji Kryzysowej w Krotoszynie
 39. Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
 40. Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim
 41. Sąd Rejonowy Szczecin Centrum
 42. Pogotowie Opiekuńcze im. Karola Olgierda Borchardta w Gdańsku
 43. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
 44. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Chełmie – UTRACIŁ
 45. Sąd Rejonowy w Kłodzku
 46. Fundacja NON LICET we Wrocławiu
 47. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód
 48. Sąd Rejonowy w Sławnie
 49. Sąd Rejonowy w Zgierzu
 50. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie
 51. Sąd Rejonowy w Łowiczu
 52. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach (Inowrocław)
 53. Sąd Rejonowy w Dzierżonowie
 54. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu
 55. Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie
 56. Sąd Rejonowy w Gliwicach
 57. Sąd Rejonowy w Dębicy
 58. Sąd Rejonowy w Wołowie
 59. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
 60. VI Komisariat Policji w Krakowie
 61. Stowarzyszenie “AZYL” na rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy w Toruniu
 62. Sąd Rejonowy w Radziejowie
 63. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
 64. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
 65. Sąd Rejonowy w Gryficach
 66. Sąd Rejonowy w Wyszkowie
 67. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda
 68. Sąd Rejonowy w Goleniowie
 69. Sąd Okręgowy w Opolu
 70. Sąd Rejonowy w Kęzierzynie-Koźlu
 71. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 72. Rodzinny Ośredek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Chełmie
 73. Sąd Rejonowy w Lipnie – Wydział Zamiejscowy w Rypinie
 74. Sąd Rejonowy w Łomży
 75. Centrum Medyczne VOLTA
 76. Sąd Rejonowt w BiałymstokuDom Dziecka w Łobzie
 77. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
 78. Sąd Rejonowy w Słubicach
 79. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
 80. Sąd Rejonowy w Grójcu
 81. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny Nr 2 w Warszawie
 82. Sąd Rejonowy w Lipnie
 83. Sąd Rejonowy w Olkuszu
 84. Sąd Okręgowy w Olsztynie
 85. Sąd Rejonowy w Radomsku
 86. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich
 87. Sąd Rejonowy w Opocznie
 88. Sąd Okręgowy w Przemyślu
 89. Sąd Rejonowy w Bełchatowie
 90. Sąd Rejonowy w Tarnowie
 91. Sąd Rejonowy w Słupsku
 92. Sąd Okręgowy w Słupsku
 93. Sąd Rejonowy w Łańcucie
 94. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
 95. Sąd Rejonowy w Brzegu
 96. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu
 97. Sąd Rejonowy w Zabrzu
 98. Sąd Okręgowy we Włocławku
 99. Sąd Rejonowy w Limanowej
 100. Sąd Rejonowy w Opolu
 101. Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
 102. Sąd Rejonowy w Staszowie
 103. Komedna Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 104. Sąd Rejonowy w Trzciance
 105. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto
 106. Sąd Rejonowy w Pile
 107. Sąd Rejonowy w Koszalinie
 108. Sąd Okręgowy w Koszalinie
 109. Dom Dziecka w Chełmnie
 110. Komenda Miejska Policji w Chełmie 

* numer porządkowy odpowiada numerowi Certyfikatu